PRODITO VEILIGHEID   WERKEN MET EEN SLIJPSCHIJF HOUD EEN AANTAL GEVAREN EN RISICO'S IN NEEM DAAROM STEEDS ONDERSTAANDE BEMERKINGEN IN ACHT WANT SAFETY MATTERS

veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van diamantgereedschap / bron universiteit Antwerpen - prodito

PRODITO VERTROUWEN IS GOED CONTROLE IS BETER IS NIET ZOMAAR EEN LEUZE, WIJ STREVEN DAGELIJKS NAAR NIETS MINDER

WERKEN MET EEN SLIJPSCHIJF HOUDT EEN AANTAL GEVAREN EN RISICO'S IN

NEEM DAAROM STEEDS ONDERSTAANDE BEMERKINGEN IN ACHT

 

ALGEMENE INSTRUCTIES

 

GA NA OF DE SCHIJF CORRECT GEMONTEERD IS EN OF DE SCHIJF GESCHIKT IS VOOR DE UIT TE VOEREN WERKEN.

 

CONTROLEER OF DE MAXIMALE TOEGELATEN DRAAISNELHEID VAN DE SLIJPSCHIJF GROTER OF GELIJK IS AAN DIE VAN DE SLIJPMACHINE.

 

SLIJP NOOIT ZONDER HET VEILIGHEIDSSCHERM. HET SCHERM VERHINDERT DAT JE HANDEN OF JE LICHAAM MET DE DRAAIENDE SLIJPSCHIJF IN CONTACT KUNNEN KOMEN EN HET BESCHERMT TEGEN WEGSPRINGEND SLIJPSEL.

 

HET IS VERBODEN DE VEILIGHEID UIT TE SCHAKELEN DIE DE MACHINE STILLEGT ZODRA JE DE HANDGREEP LOSLAAT.

 

DE VOEDING ELEKTRISCHE DRAAD OF PERSLUCHT DARM, MAG ZICH NIET TUSSEN DE SLIJPMACHINE EN HET TE BEWERKEN MATERIAAL BEVINDEN DIT OM TE VOORKOMEN DAT ZE BIJ HET SLIJPEN BESCHADIGD OF DOORGESNEDEN WORDT.

 

GEBRUIK BIJ SLIJPWERKZAAMHEDEN STEEDS DE GESCHIKTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN:

 

VEILIGHEIDS HANSCHOENEN

VEILIGHEIDSBRIL MET ZIJDELINGSE BESCHERMKAPPEN

EEN STOFMASKER

OOR BESCHERMERS

(OOK BIJ GEBRUIK VAN GELUIDSARME ZAAGBLADEN)

 

 

VERMIJD WIJDE, RUIM ZITTENDE OF LOSHANGENDE KLEREN DIE IN DE DRAAIBEWEGING VAN DE SLIJPSCHIJF MEEGEZOGEN KUNNEN WORDEN.

 

HERSTEL OF PAS ZELF GEEN SLIJPSCHIJF AAN.

 

DOE VOOR ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN BEROEP OP EEN GESPECIALISEERD VAKMAN

 

VERANDER DE SNELHEID REGELAAR NIET DE MACHINE ZOU HIERDOOR DE MAXIMUM TOEGELATEN DRAAISNELHEID VAN DE SLIJPSCHIJF KUNNEN OVERTREFFEN.

 

SLIJP NOOIT IN DE DIRECTE NABIJHEID VAN ONTVLAMBARE PRODUCTEN

 

ZORG ER STEEDS VOOR DAT JE OP EEN STABIELE ONDERGROND STAAT TIJDENS DE SLIJPWERKZAAMHEDEN. DOE DIT NOOIT OP EEN LADDER.

 

 

Opslag van diamant slijpschijven

  • Schokken vermijden
  • Neerleggen op een droog vlak, vrij van olie of vocht
  • Slijpschijven groter dan ø 230 verticaal zetten (nooit langdurig stapelen) 

 

Vervangen van de slijpschijf

  • Afkoppelen van de stroomkabel of van de soepele darm van de perslucht.
  • Volg de instructies voorgeschreven voor de machine voor demonteren en monteren.
  • Plaats de schijf op de as zonder dat ze te weinig (risico op breuk) of te veel (risico op trillingen) speling heeft.
  • Laat de slijpschijf een minuut onbelast draaien alvorens te gebruiken.